JACOBS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Hatály

A jelen JACOBS Adatvédelmi szabályzata az JACOBS® márkájú termékekkel és a jelen weblappal kapcsolatos személyes adatoknak a JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., kapcsolt vállalkozásai és leányvállalatai („JDE”) általi gyűjtése, felhasználása és egyéb módon történő kezelése vonatkozásában irányadó. A jelen weblap használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzatot.

Ki a felelős az Ön adataiért?

A JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. – Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Hollandia – az a jogi személy, amely alapvetően felelős az Ön személyes adatainak az JACOBS® márkájú termékekkel kapcsolatos mindennemű gyűjtéséért és mindennemű kezeléséért. A JDE elkötelezte magát, hogy tiszteletben tartja és megőrzi az Ön magánélethez fűződő jogait, valamint az Ön által velünk közölt személyes adatainak a biztonságát.

Miért gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Amikor Ön úgy dönt, hogy nálunk regisztrálja magát, vagy egyéb módon kapcsolatba lép velünk, néhány személyes adatot kérünk Öntől, úgy, mint: a neve, címe, lakóhely szerinti országa és e-mail címe, valamint néhány tetszőleges információ az Ön JACOBS® márkájú termékéről (és használatáról). Ez az információ lehetővé teszi számunkra, hogy: Önnel személyes módon kommunikáljunk, úgy, mint válaszoljunk az Ön visszajelzésére vagy szolgáltatási kérésére, vagy, amennyiben úgy dönt, hogy szeretne ilyen információt kapni, tájékoztassuk Önt az JACOBS® márkájú termékről; az Ön JACOBS® márkájú termékével kapcsolatos vásárlását kezeljük és teljesítsük; kezeljük az Ön JACOBS®-nél meglévő felhasználói fiókját; kezeljük az Ön bármilyen verseny, promóció, felmérés vagy más weboldal funkció során történő részvételét; piackutatást végezzünk és üzletünket fejlesszük; statisztikai célokra használjuk; Önt jövőbeni promóciós és piaci információkról értesítsük, beleértve a közvetlen marketing célokat; bármilyen megkeresést vagy panaszt kezeljünk; az információgyűjtés időpontjában vagy a körül meghatározott más eseteket.

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Ön számos módon adhatja meg részünkre a személyes adatait, így például:

felhasználói fiók regisztrálásával; hírlevelünkre való feliratkozással; a Vevőszolgálati Központtal e-mailben, telefonon vagy írásban történő kommunikációval; JACOBS® márkájú termékének regisztrációjával (vagy interneten keresztül, vagy a termékhez mellékelt kitöltött űrlap visszaküldésével); promóción, eseményen, versenyen vagy online fórumon való részvétellel; JACOBS® márkájú terméknek vagy szolgáltatásnak közvetlenül a jelen weblapon keresztül történő megvásárlásával; vagy jelen weblap látogatása alkalmávalcookie-knak az Ön számítógépén vagy mobiltelefonkészülékén való elhelyezése révén.

Hogyan osztjuk meg vagy adjuk át az Ön személyes adatait?

Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy az JACOBS® márkájú termékkel kapcsolatos eladásokért és marketingért a JDE társaságai világszerte megtalálható üzleti egységei felelnek. Ebből következően az Ön személyes adatai világszerte megosztásra és/vagy átadásra kerülhetnek. Szeretnénk tájékoztatni, hogy egyes harmadik országok nem nyújtanak megfelelő szintű védelmet az Ön személyes adatai számára. Ugyanakkor, biztosítjuk róla, hogy a JDE megfelelő óvintézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön adatainak titkosságát és biztonságát biztosítsa. A JDE átadhatja az Ön személyes adatait harmadik személy szolgáltatók, vagy megbízottak részére azzal a céllal, hogy a JDE nevében bizonyos adatkezelési tevékenységeket lássanak el. A jelen Szabályzattól eltérő módon a JDE nem adja el, nem adja bérbe, nem adja haszonbérbe, illetve nem adja meg az Ön személyes adatait harmadik személyek részére, lehetővé téve számukra, hogy az Ön személyes adatait a saját céljaikra használják. A JDE e szolgáltatóktól megköveteli, hogy az Ön személyes adatait gondosan megvédjék. A JDE időnként eladja egy vállalkozását (vagy annak részét) más cég részére. Amennyiben egy ilyen vállalkozás az JACOBS® márkájú termékhez kapcsolódik, a tulajdonjog átruházása magában foglalja az Ön személyes adatainak az új tulajdonos részére való átadását. Az Ön személyes adatait egyébként csak abban esetben adjuk ki, ha azt törvény írja elő, amikor ez csalás megelőzéséhez és a csalás elleni küzdelemhez szükséges, amikor ez jogvita rendezéséhez szükséges, vagy más olyan nyomós törvényes igény folytán, amely az adott körülmények között az Ön magánélethez fűződő érdekeinél súlyosabbnak minősül, úgy mint a vállalkozásunk biztonsága, valamint a munkatársaink biztonsága.

Az Ön választási lehetőségei

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a JACOBS®-nél regisztrálja magát, Ön felhatalmazza a JDE-et, valamint megbízottait arra, hogy az Ön személyes adatait gyűjtse, tárolja, felhasználja, közölje, vagy egyéb módon kezelje a fent ismertetett célokkal kapcsolatban.

A JACOBS®-nél való regisztráció

Szeretnénk Önnek – pl. e-mailben, postai úton, vagy egyéb kommunikációs csatorna segítségével – információkat küldeni az JACOBS®márkájú termékről, amelyek érdekelhetik Önt, ám ezt csak abban az esetben tesszük meg, ha Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen közléseket kapjon tőlünk. Szeretnénk tájékoztatni, hogy amennyiben úgy dönt, hogy most nem választja ezt a lehetőséget, az nem hat ki az Ön – a részünkre korábban, eltérő elérhetőségek, illetve eltérő felhasználói fiók igénybevétele során már megadott – kommunikációs preferenciáira. Önnek mindig módjában áll leiratkozni a JDE-től az JACOBS®márkájú termékkel kapcsolatban érkező minden további kommunikációról az alábbi leiratkozási lehetőségek valamelyike révén: az JACOBS®- től kapott e-maileklábjegyzetében található leiratkozási lehetőségre kattintva; az Ön profiljára online bejelentkezve és az Ön kommunikációs preferenciáinak megváltoztatásával. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben bármely, az JACOBS®márkájú termékkel kapcsolatos kommunikációról leiratkozott – a feldolgozási idő és az előállítási ütemterv miatt – továbbra is kaphat már előállítás alatt álló kommunikációt.

Hogyan védjük az Ön adatait?

A JDE megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz ezen adatok elvesztésének és jogtalan kezelésének a megakadályozása érdekében. Ennek részét képezheti biztonságos regisztrációs űrlapok alkalmazása, adatok titkosítása, valamint az Ön személyes adataihoz való hozzáférés korlátozása.

Mennyi ideig őrizzük az Ön személyes adatait?

Miután Ön leiratkozik vagy törli a felhasználói fiókját, az Ön személyes adatait ésszerű időn belül töröljük. Személyes adatokat kizárólag jogszabályi kötelezettségeink teljesítése, jogviták rendezése, valamint megállapodásaink érvényesítése céljából őrzünk meg.

Cookie-k (sütik) és weboldal nyomon követés

Egy cookie (süti) olyan apró adat file, amely egyes weblapok látogatása alkalmával az Ön számítógépén a web böngészőn belül tárolásra kerül. Egy cookie nem elkülönülten tartalmaz, illetve gyűjt információkat, hanem amikor egy szerver a web böngészőn keresztül leolvassa; felhasználóbarátabb szolgáltatás elősegítése – pl. hibák felderítése érdekében – adhat információkat. Arra vonatkozó további felvilágosításért, hogy mik a cookie-k, hogyan használjuk a cookie-kat, és hogyan kell ellenőrizni a cookie-kat, kérjük, tanulmányozza az JACOBS Cookiekra vonatkozó irányelvét.

Gyermekek

Nyomatékosan ajánljuk a szülőknek, hogy tizenhat évesnél fiatalabb gyermekeik online aktivitásának felügyeletében tevékenyen vegyenek részt. A JDE általában nem kíván gyermekekről személyes adatokat gyűjteni, és-vagy általában nem kíván szándékosan gyermekekkel kommunikálni. Amennyiben azonban egy gyermekkel kell kommunikálnunk, arra törekszünk, hogy ésszerű lehetőséget biztosítsunk a szülőknek, illetve törvényes gondviselőknek a hozzájárulásuk megadásához, mielőtt a gyermek személyes adatait felhasználjuk, kivéve amennyiben kizárólag megválaszoljuk a gyermek kérdését, vagy kiszolgáljuk a gyermek kérését.

További helyi adatvédelmi jogszabályok

A helyi adatvédelmi jogszabályok miatt az alábbi további információkról szeretnénk tájékoztatni Önöket: A. Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés Az adatkezelés célja: A termékek véleményezésének és értékelésének lehetősége, termékek vásárlása Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: nem, vezeték- és keresztnév, email cím, születési idő. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig Adatkezelő: JACOBS®. Adatkezelési nyilvántartási szám: Adatkezelési nyilvántartási szám igénylése folyamatban. B. Közvetlen marketinggel kapcsolatos adatkezelés Az adatkezelés célja: A JACOBS® márkájú termékekkel kapcsolatos információk, nyereményjátékok, akciókról és promóciókról való tájékoztatás. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: nem, vezeték- és keresztnév, email cím Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törléséig, hírlevélről történő leiratkozásáig. Adatkezelő: JACOBS®. Adatkezelési nyilvántartási szám: Adatkezelési nyilvántartási szám igénylése folyamatban. C. Promóciók /Nyereményjátékok A JACOBS® időről időre promóciókat/nyereményjátékokat (továbbiakban: Promóció) szervez melynek keretében a Promóció lebonyolítása érdekében szükséges az Ön személyes adatainak a kezelése és feldolgozása. Ezen Promócióokon való részvétel feltétele, hogy az érintett (Ön) az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Promócióban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a JACOBS® márkájú, mint adatkezelő és a Promóció Lebonyolítói mint adatfeldolgozók a regisztráció során megadott személyes adatokat kezeljék. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. A Promócióokkal kapcsolatos pontos adatkezelési szabályzatot minden Promóció külön tartalmazza és elérhető a feliratkozás során. Kérjük, hogy minden esetben olvassa el az egyes Promócióokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. Az adatkezelés célja: A Promócióok lebonyolítása és a nyeremények kézbesítése. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (Ön) hozzájárulása. A kezelt adatok köre: A Promóciók során kezelt személyes adatok köre Promócióként eltérő lehet. Kérjük, olvassa el az adott Promócióhoz kapcsolódó személyes adatkezelési szabályzatot a promóció oldalán. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama Promócióokként eltérő lehet, azonban a legtöbb esetben a cél megvalósulásáig, azaz a Promóció lebonyolításáig tart. Kérjük, olvassa el az adott Promócióhoz kapcsolódó személyes adatkezelési szabályzatot a promóció oldalán. Adatkezelési nyilvántartási szám: A jelenleg hatályos jogszabályok alapján amennyiben az adatkezelés célja eltérő új adatkezelési nyilvántartási szám igénylése szükséges. A JACOBS® minden promócióra / Promócióra külön adatkezelési nyilvántartási számot igényel, amelyet a Promóciókkal kapcsolatos adatkezelési szabályzatban talál. Kérjük, olvassa el a Promócióhoz kapcsolódó személyes adatkezelési szabályzatot, szabályzatot a promóció oldalán. D. Személyes adatok felhasználása kapcsolatfelvétel során Amennyiben Ön kapcsolatot vesz fel a JACOBS® amely során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy JACOBS® , mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai lentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a JACOBS® által. Az adatkezelés célja: Személyes kapcsolatfelvétel Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (Ön) hozzájárulása. A kezelt adatok köre: ______ Az adatkezelés időtartama: Adatkezelési nyilvántartási szám:

AZ Ön jogai a kezelt adataival kapcsolatban

JACOBS® az Ön kérésére bármikor ingyenes tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a privacy@jdecoffee.com e-mail címen. JACOBS® a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. Ön jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni a privacy@jdecoffee.com e-mail címen. JACOBS® a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Ön a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben - a privacy@jdecoffee.com email címen. JACOBS® a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Önt a nyilvántartásából. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be hozzánk. Egyéb esetekben a JACOBS® költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az Ön tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatjuk meg. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére egy promóció érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, Önnek a promócióban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik. Törlés helyett az JACOBS® zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére állóinformációk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben az JACOBS® az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az JACOBS® tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az JACOBS® vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az JACOBS®, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben. A JACOBS® a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Ön a JACOBS® döntésével nem ért egyet, illetve ha a JACOBS® a fenti határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a privacy@jdecoffee.com e-mail címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

A szabályzat változásai

A jelen JACOBS® Adatvédelmi szabályzatot időről-időre megváltoztathatjuk. Ezért arra kérjük Önt, hogy a jelen szabályzatot rendszeresen tanulmányozza. A jelen szabályzat utoljára 2018. március 28-án lett utoljára módosítva.

Kérdések és visszajelzés

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit, és megjegyzéseit a következő címre küldje: privacy@jdecoffee.com. Továbbá Ön mindenkor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint kérheti adatainak a helyesbítését és-vagy törlését, amennyiben ezek az adatok helytelenek, vagy az említett célok szempontjából irrelevánsak. Ennek érdekében kapcsolatba léphet a privacy@jdecoffee.com címmel neve és címe megadásával.